Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Uw organisatie kan ons steunen!

Zoals u heeft kunnen lezen vraagt voltijds hoogbegaafdenonderwijs extra kosten welke niet gedekt worden door de overheid. Als Stichting vinden we dat alle kinderen recht hebben op passend onderwijs, ook talentvolle leerlingen met een hoogbegaafdheidsindicatie. Hoewel de Stichting de belangen van deze groep van kinderen bij de locale en landelijke politiek blijft behartigen, hebben de kinderen van het Christiaan Huygensonderwijs extra steun nodig om het tekort op te vangen, totdat er een langdurige oplossing is.

 

Van alle ouders wordt een gift verwacht, zoals genoemd staat in de sectie 'Giften en Donaties / Ons Steunen'. Ondanks de verantwoordelijkheid die de ouders willen nemen is dit niet voor alle ouders financieel haalbaar en nogsteeds niet dekkend voor een sluitende begroting.

 

Als organisatie kunt u ons op verschillende manieren helpen. De Stichting en Christiaan Huygenschool staat open voor verschillende manieren van steun. Enkele concrete voorbeelden zijn:

  • Excursus naar uw organisatie; 
  • Gastsles/spreker op de Christiaan Huygensschool; 
  • Vrijblijvende donatie;
  • Sposoring van 'sponsoritems';
  • Aansluiten bij de Club van 100.

De details van een sponsoring wordt, ter voorkoming van misverstanden, vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Indien uw organisatie geintereseerd is in een sponsoring van het Christiaan Huygensonderwijs, da kunt u contactopnemen met het Stichtingsbestuur.

 

De Stichting heeft sinds haar oprichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status, waardoor het voor bedrijven en particulieren fiscaal mogelijk en aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de mogelijkheid om zijn/haar giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels. Door deze status kan uw organisatie de sponsoring hoogst waarschijnlijk aftrekken van de vennootschapsbelasting. In de sectie 'Over Ons / Algemene Informatie' tret u onze ANBI gegevens aan.

 

Zie onder 'Sponsoren' welke organisaties u reeds zijn voorgegaan. Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen