Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo Vriendenstichting Christiaan Huygensschool

Periodieke Gift in Geld

Indien u  een periodieke gift wilt doen aan een goed doel. Kunt u als uw periodiekegift voldoet aan een aantal voorwaarden, die aftrekken in uwaangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijkeovereenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaard formulier wat door u als schenker en de Stichting moet worden ondertekend.

 

De belangrijkste voorwaarden en voordelen staan op deze pagina weergegeven. Meer hierover vind u op de website van de belastingdienst.  

 

Voorwaarden periodieke gift:

 • Vastlegging in formulier 'Periodieke gift in geld';
 • Vastlegging voor minimaal 5 jaar;
 • Instelling heeft een door de Belastingdienst  verstrekte ANBI of SBBI status;
 • Het giftbedrag is alle jaren steeds (ongeveer) even hoog.

Voordelen periodieke gift:

 • Voordelen voor u als ouder(s)/verzorger(s):
  • Gift is volledig fiscaal aftrekbaar via inkomstenbelastingen;
  • Er is geen sprake van een drempelbedrag (1% van het verzamel inkomen).
 • Voor de Stichting:
  • Verzekerd van een stabiele bijdrage gedurende 5 jaren. 

Rekenvoorbeeld 1: Schenking van 500 euro per jaar.

 

Belastingtarief

 34% 42% 52%
Jaarlijkse bruto gift500500500 
Terug te ontvangen van de belastindienst170210260
Netto betaald u330290240
    

Rekenvoorbeeld 2: Schenking van 500 euro + uw fiscale voordeel per jaar. 

 

Belastingtarief

 34% 42% 52%
Jaarlijkse bruto gift 7588621042 
Terug te ontvangen van de belastindienst 258362542
Netto betaald u 500500500

  

Stappenplan perodieke gift:

In essentie zijn onderstaande stappen welke u, ‘de schenker’, en de Stichting moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kuntaftrekken als een periodieke gift in de inkomstenbelasting.De stappen zijn: 

 1. De schenker vult zijn onderdelen in op de ‘Overeenkomstperiodieke gift in geld’.
 2. De schenker ondertekent zowel het exemplaar voor de schenkerals het exemplaar voor de instelling of vereniging en stuurt beideexemplaren naar de instelling of vereniging.
 3. De instelling of vereniging vult vervolgens haar onderdelen in ophet formulier en ondertekent beide exemplaren.
 4. De instelling of vereniging stuurt het exemplaar voor de schenkerterug naar de schenker en houdt haar eigen exemplaar.

In de sectie Downloads treft u een reeds ingevuld exemplaar van de 'Overeenkomstperiodieke gift in geldaan. U kunt uw ondertekende en ingescande exemplaar opsturen naar de penningmeester van de Stichting. Of indien u niet beschikt over scanmogelijkheden kunt u deze per post opsturen naar de Stichting en/of inleveren op de Christiaan Huygensschool te Dronten. Op de pagina Algemene Informatie treft u de contactgegevens.Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen